Deep inhale protiv pušenja

-Prevencija respiratornih bolesti
-Zaštita od delovanja aktivnog i pasivnog pušenja
-Podrška normalnoj funkciji pluća